Žili byli tři skřítkové – Hajal, Klimbal a Dřím.
Ti každou noc vyplouvali za svým tajemstvím.
V malé loďce z mlžných par rozhoupali tmu,
Až dopluli k Měsíci do království snů…